Home

Wat is de terugverdientijd op warme voeten is de titel van één van de blog’s die ik schreef aan het begin van mijn speurtocht over het waarom zoveel Nederlanders hun woning nog niet van een warme jas hebben voorzien. Van ons gebruik aan energie is 40% gebonden aan de bebouwde omgeving en in potentie een sector die op den duur energieneutraal of zelfs energieleverend zou kunnen zijn. Toch is het opvoeren van de energieprestatie van onze woning een weinig populair onderwerp. Merkwaardig? Ja, want behalve energieslurpend is een groot deel van ons woningbestand ook weinig comfortabel. Trek langs muren en ramen levert koude voeten op. Slecht geïsoleerde daken zorgen zomers vaak voor warme slaap- of studeerkamers en veroorzaken in de winter een hoge gasrekening. Waarom praten we bij dit onderwerp dan over ‘terugverdientijden’, die overigens bij isolatie of dubbel glas soms maar drie tot vijf jaar bedragen, maar in ieder geval gemiddeld ruim binnen de 10 jaar ligt? Dus binnen de termijn dat we gemiddeld het bankstel vervangen of weer eens flink de keuken of de badkamer aanpakken.

Keukens en meubelen worden ook verkocht op emotie en trend, was de kop die het blad Dak+Bouw meegaf aan het interview met mij over duurzame ontwikkelingen. Waarom is dat (nog) niet het geval voor het opvoeren van de energieprestatie van onze woning? Is dit uitsluitend gebrek aan bewustzijn? Gebrek aan inzicht van wat er op dit gebied mogelijk is? Dat is waar ik met deze website een antwoord op hoop te geven.

Advies op maat
Onder deze tab vind je een algemene beschrijving van het energielabel als maat voor de energieprestatie van de woning. Zoals dat ook gebruikelijk is voor huishoudelijke apparaten: onder andere wasmachines en koelkasten en bijvoorbeeld de auto. Daarnaast vind je een ‘keuze menu’ waaronder, voor verschillende tijdsperioden, ervaringen gedeeld worden van woningen die van een energielabel zijn voorzien. De bedoeling is om daar voorbeelden te beschrijven van zoveel mogelijk type woningen per tijdsgewricht en deze tevens te voorzien van ervaringen die werden opgedaan bij het opvoeren van de energieprestatie. Zie: Advies op maat.

Aan de slag
Geeft informatie over de verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Naast omschrijvingen van verschillende type isolatie, informatie over zonne-energie e.d.,  kun je daar ook lezen over de angstbeelden die er bijvoorbeeld bestaan over spouwmuurisolatie en in hoeverre die, naar mijn mening, terecht of onterecht zijn. Veel van de informatie is voorzien van verwijzingen naar sites waar meer, indien gewenst, de  kennis over een bepaald onderwerp verder verdiept kan worden. Zie: Aan de slag.

Toekomst
Op het gebied van het opvoeren van de energieprestatie van de bebouwde omgeving vindt veel onderzoek plaats. Zo besteedde alleen al de EU de laatste jaren vele honderden miljoenen euro’s per jaar aan Research en Innovatieprojecten op dit gebied. Naar het zich laat aanzien krijgt dit onderwerp in Horizon 2020, het onderzoekstraject wat in 2014 van start zal gaan, onverminderd aandacht. Ook Nederland  kent TKI-EnerGO het bouwgeoriënteerde onderdeel van de Topsector energie. Dankzij een aantal personele unies is er veel kruisbestuiving tussen het onderzoek op Europees niveau en dat in Nederland. Zie: Toekomst.

Over ons
Een kleine schets van vanuit welke inspiratie deze website en de daaraan verbonden activiteiten plaatsvinden en de inspiratiebronnen die daarbij als wegwijzers dienst doen. Zie: Over ons.

Blog
Dient als uitlaatklep over wat mij boeit, bindt of soms ook stoort. Daarnaast functioneert het als een archief of noem het een kennisbank voor de nieuwtjes die ik tegenkom. Zie Blog.